Advertisement

Psychopraxis

, Volume 3, Issue 3, pp 116–116 | Cite as

Verband tussen trauma en dissociatie

Praktisch vertaald

Samenvatting

In deze rubriek werden eerder al enkele kritische vragen gesteld bij het onderzoek naar gevolgen van seksueel misbruik en het gebruik van de term ‘posttraumatische stoornis’ (zie PsychoPraxis 2001, p 87-88). Ook aan het probleem van de reconstructie van ‘oude’ herinneringen werd in dit tijdschrift aandacht besteed (PsychoPraxis 1999, nr. 1 en 2). Een bekende scepticus in de soms verhitte discussies over deze thematiek is de Maastrichtse psycholoog Harald Merckelbach.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations