Advertisement

Psychopraxis

, Volume 3, Issue 1, pp 32–32 | Cite as

Therapieresistentie

Praktisch vertaald
  • 28 Downloads

Samenvatting

Als patiënten niet of onvoldoende naar verwachting reageren op een behandeling worden ze als ‘non-responder’ omschreven of als ‘therapieresistent’. Deze conclusie impliceert dat voor een bepaalde aandoening de beste therapie is gekozen, maar dat het verwachte effect uitbleef.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations