Advertisement

Psychopraxis

, Volume 3, Issue 1, pp 5–7 | Cite as

Is de Rorschachtest een bruikbaar en nuttig instrument voor de klinische praktijk?

  • Jan-Henk Kamphuis
Forum

Abstract

De Rorschachtest is wereldwijd één van de meest gebruikte instrumenten in de psychodiagnostiek. De populariteit van deze test bleek ook op de vijftigste verjaardag van de ‘International Rorschach Society’ (irs), die op de Vrije Universiteit Amsterdam werd gevierd. Een groot internationaal gezelschap was er aanwezig, en voorzitter Exner verklaarde met trots dat de irs 2600 leden heeft, afkomstig uit 22 landen. Maar de test kent ook veel tegenstanders. De testprocedure lokt sterke reacties uit en spreekt tot de verbeelding van mensen omdat de psycholoog – op schijnbaar ondoorgrondelijke wijze – uit persoonlijke waarnemingen van inktvlekken persoonlijkheidskenmerken kan afleiden. Zoals besproken door Van Kemenade (zie PsychoPraxis 2000 nr 9) is de controverse onlangs weer opgelaaid in de vakliteratuur. Daarom wil ik hier stilstaan bij de vraag: is de Rorschachtest een bruikbaar en nuttig instrument voor de klinische praktijk?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Jan-Henk Kamphuis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations