Advertisement

Psychopraxis

, Volume 2, Issue 9, pp 191–195 | Cite as

Verandering en motivatie bij cliënten

  • L. Taccoen
Artikelen

Abstract

Thuis heb ik een hond. Radja, een mooie Duitse staander. Mijn oudste zoon is zijn meester. Maar soms gebeurt het dat vader voor het lieve beest mag zorgen. Hem 'savonds in zijn kot krijgen is echter niet altijd gemakkelijk. Als ik niet veel tijd heb en mijn geduld niet zo groot is, gebeurt het dat ik kwaad zijn ketting neem en dreigend achter hem aanzit. Op een andere keer gebruik ik een snoepje om hem te verleiden. Maar ook dat kent hij. Mijn hond ontfutselt mij het koekje en hop, weg is hij als een pijl uit een boog. Rammelen met de ketting of verleiden met een snoepje? Eén ding is zeker. Mijn hond is niet gemotiveerd. Bij nadere observatie lijkt mijn gedrag om mijn hond te motiveren vrij emotioneel en primitief. Toch merk ik dat deze handelwijze in de dagelijkse omgang met cliënten niet zo vreemd is. Als veel ‘gepraat’ met mensen niet helpt, is er binnen het team altijd wel iemand die zegt : ‘Geef hem een stamp onder zijn broek’.

Noten

  1. Dit artikel vormt ongeveer de ‘geestelijke’ achtergrond van het boekje Minimale interventies : een draaiboek voor motiverende gesprekstechnieken in groep. Het is een oefening die we hebben opgezet om vooral in het eerste stadium van het veranderingsproces in te grijpen. Het werkje moet niet letterlijk gevolgd worden. Het gaat eerder om een vingeroefening voor hen die in de secundaire preventie werkzaam zijn. Het is een werkmethode, een bron van inspiratie, maar ook een stimulans om je eigen werkmethode te ontwikkelen. De publicatie is schriftelijk te bestellen bij de VAD, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, Edmond Tollenaerestraat 15, 1020 brussel ; fax (0032) 2423 0334, vad@vad.be ; prijs 300 BEF/ _ 7,44 plus verzendkosten. Bestelcode HVD01
  2. Deze figuur is ontleend aan : Prochaska JO & DiClemente CC (1982) Transtheoretical therapy : Toward a more integrative model of change. Psychotherapy : theory, research and practice 19 : 276-288Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  1. 1.Klinisch psycholoog, Kliniek van de broeders AlexianenTienen
  2. 2.

Personalised recommendations