Advertisement

Psychopraxis

, Volume 2, Issue 4, pp 66–68 | Cite as

In Europa is een psychiater te vergelijken met een piloot die leerde vliegen door erover te lezen

  • T. Compernolle
Forum
  • 5 Downloads

Abstract

Bij het jaarlijkse International European Forum for all Psychiatry Trainees (epft) Symposium in 1998 legde ik 150 trainees en trainers uit 24 Europese landen een aantal vragen voor over hun opleiding. Daaruit bleek dat de trainees (psychiaters in opleiding) in de meeste landen nauwelijks enige vorm van supervisie krijgen, laat staan dat live supervisie en observatie in de training worden gebruikt. Gedurende hun opleiding heeft ongeveer een derde deel nog nooit tenminste dertig minuten de interactie van een senior-psychiater met een patiënt geobserveerd. De helft was zelf nog nooit tenminste dertig minuten geobserveerd tijdens een dergelijke interactie. Degenen die wel hadden of waren geobserveerd, waren vooral afkomstig uit de kinder- en jeugdpsychiatrie. In dit artikel geef ik vijf redenen waarom live supervisie en observatie onmisbare onderdelen zijn in de opleiding tot psychiater.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations