Advertisement

Psychopraxis

, Volume 2, Issue 3, pp 60–62 | Cite as

Cognities voorspellen alcoholgebruik: de Vragenlijst Alcohol Verwachtingen

 • W. de Vente
 • R. W. Wiers
Artikelen
 • 154 Downloads

Abstract

Gebruik en misbruik van alcohol blijken samen te hangen met de verwachtingen van de gebruiker ten aanzien van de inname van alcohol. Dergelijke alcoholverwachtingen zijn dus belangrijke cognities die met interventies beïn-vloed kunnen worden. Dit is voor zowel preventie als therapie zeer interessant. De Vragenlijst Alcohol Verwachtingen kan daarom een nuttig instrument worden.

Noten

 1. MacAndrew C & Edgarton RB (1969) Drunken Comportment. Chicago: AldineGoogle Scholar
 2. Marlatt GA & Rohsenow DJ (1980) Cognitive processes in alcohol use: expectancy and the balanced placebo design. In NK Mello (red) Advances in substance abuse (p. 159 ’ 199). Greenwich: jai PressGoogle Scholar
 3. Wiers RW ea (1997) High- and low-dose alcohol-related expectancies and the differential associations with drinking in male and female adolescents and young adults. Addiction 92: 871-888Google Scholar
 4. De Vente W (1998) Exploring risk factors for alcoholism. Afstudeeronderzoek. Universiteit van AmsterdamGoogle Scholar
 5. Stacy DL ea (1991) Cognitive motivation on drug use: A 9-year longitudinal study. Journal of abnormal psychology 100: 502-515Google Scholar
 6. Voor een uitvoeriger beschrijving van het concept alcoholverwachtingen, ondersteuning voor de vier typen verwachtingen, alsmede voor een uitgebreide beschrijving van het tot stand komen van de Amerikaanse en de Nederlandse alcoholverwachtingen ’ vragenlijsten zie: Wiers RW ea (in druk) A confirmatory analysis of the hierarchical structure of positive and negative dose-related alcohol expectancies in alcoholics and the association with family history of alcoholism. Journal of studies on alcohol Google Scholar
 7. Mann LM ea (1987) Alcohol expectancies and the risk for alcoholism. Journal of consulting and clinical psychology 55: 411-417Google Scholar
 8. Wiers RW ea (1998) Do young children of alcoholics hold more positive or negative alcohol-related expectancies than controls? Alcoholism: clinical and experimental research 22: 1855-1863Google Scholar
 9. Brown SA (1985) Reinforcement expectancies and alcoholism treatment outcome after one year follow-up. Journal of studies on alcohol 46: 304-308Google Scholar
 10. Jones BT & McMahon J (1996) A comparison of positive and negative alcohol expectancy and value and their multiplicative composite as predictors of post-treatment abstinence survivorship. Addiction 91: 89-99Google Scholar
 11. Darkes J & Goldman MS (1993) Expectancy challenge and drinking reduction: experimental evidence for a mediational process. Journal of consulting and clinical psychology 61: 344-353; Darkes J & Goldman MS (1998) Expectancy challenge and drinking reduction: process and structure in the alcohol expectancy network. Experimental and clinical psychopharmacology 6: 64-76Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

 1. 1.emgo-instituut, Faculteit der Geneeskunde, Vrije UniversiteitAmsterdam
 2. 2.

Personalised recommendations