Advertisement

Psychopraxis

, Volume 1, Issue 2, pp 28–30 | Cite as

Hoe kunnen therapeuten en patiënten het beste omgaan met herinneringen aan misbruik in de kindertijd? Een reactie

  • E. R. S. Nijenhuis
Forum
  • 35 Downloads

Abstract

In het eerste nummer van psychopraxis beschreef Walter Vandereycken hoe therapeuten en patiënten het beste omgaan met herinneringen aan misbruik in de kindertijd. Sommige richtlijnen zijn verstandig, maar andere missen nuancering of berusten op misvattingen en behoeven daarom aanpassing

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations