Advertisement

Psychopraxis

, Volume 1, Issue 1, pp 8–12 | Cite as

Waarom separeren?

De mening van verpleegkundigen
  • Bert Lendemeijer
Artikelen
  • 465 Downloads

Abstract separatie

Separeren of afzonderen komt in de residentiële psychiatrische zorg regelmatig voor. Dat heeft voor alle betrokkenen een grote emotionele lading. Patiënten hebben wisselende, maar vooral negatieve ervaringen. Hulpverleners oordelen positiever en beschrijven deze interventie als een noodzakelijke methode om probleemgedrag te hanteren.

Iedereen zal erkennen dat met de toepassing een therapeutisch doel gediend moet zijn. In een studie naar de motieven van verpleegkundigen om tot separatie over te gaan (zie kader 1) en de factoren die hierbij een rol spelen, blijkt echter dat onvoldoende duidelijk is vanuit welke visie of motief men separatie toepast. De studie is onderdeel van een project om te komen tot een protocol voor de besluitvorming tot separatie.

 

  1. Voor de oordelen van betrokkenen over separatie, zie onder andere: Betemps EJ ea (1993) Hospital characteristics, diagnoses and staff reasons associated with use of seclusion and restraint. Hospital and community psychiatry 44: 367-371; Cangas de JPC (1993) Nursing staff and unit characteristics: do they affect the use of seclusion? Perspectives in psychiatric care 29(3): 15-22; Fischer WA (1994) Restraint and seclusion: a review of the literature. American journal of psychiatry 151: 1584-1591; Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (1994) Dat doet de deur dicht. Een onderzoek naar de ervaringen van patiënten met het toepassen van middelen en maatregelen. Utrecht: gigv; Lendemeijer B (1997) Het gebruik van separatie in de psychiatrie, een literatuurstudie. Verpleegkunde 1: 15-26; Liégeois A (1996) Afzonderen niet afzonderen: een ethische benadering van het afzonderen van psychiatrische patiënten. Tijdschrift voor psychiatrie 38: 747-758; Mason T & Alty A (1994) Seclusion and mental health. A break with the past. Londen: Chapman & Hall; Tomasoa A & Kuipers T (1988) Separeren: therapeuticum of noodmaatregel. Tijdschrift voor psychiatrie 30: 290-301Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations