Advertisement

Psychologie en Gezondheid, jaargang 2007

, Volume 35, Issue 5, pp 245–246 | Cite as

Zelfhulp bij depressie

  • Gert Scheerder
Boekbesprekingen
  • 95 Downloads

Samenvatting

De auteurs van dit boek hebben reeds jarenlang ervaring met de cognitief gedragstherapeutische behandeling van depressie in het UZ Gent.

Notes

Literatuur

  1. R. Rogiers, D. van den Abbeele & J. van de Putte (2006). Je kan anders! Werken aan depressieve klachten met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Brussel: Globe.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Gert Scheerder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations