Advertisement

Psychologie en Gezondheid, jaargang 2007

, Volume 35, Issue 4, pp 186–187 | Cite as

De invloed van elektromagnetische velden op gezondheid: ‘fact’ of ‘fiction’?

  • Jan van den Bout
Column
  • 33 Downloads

Samenvatting

Ooit vond iemand asbest uit. Het bleek zeer bruikbaar in de bouw. Het werd zó goed in de markt gezet dat na verloop van tijd in bijna elk huis asbest werd verwerkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Jan van den Bout
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations