Advertisement

Psychologie en Gezondheid, jaargang 2007

, Volume 35, Issue 2, pp 58–59 | Cite as

Beroepsethiek, beroepscode en tuchtrecht

  • Jan Jaspers
Redactioneel
  • 77 Downloads

Samenvatting

De beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is herzien.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Jan Jaspers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations