Advertisement

Euthanasie in de geestelijke gezondheidszorg

  • Jan Mistrate Haarhuis
Artikelen

Samenvatting

Medio 2007 nam mevrouw Marijke Meuwissen, psychiater en eerste geneeskundige van Mediant te Enschede-Hengelo, afscheid van haar actieve arbeidsloopbaan binnen de GGZ. Het afscheidssymposium ter gelegenheid daarvan droeg de titel “Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Mag dat? Kan dat?” Het betreft hier een onderwerp dat de laatste jaren aan belangstelling heeft gewonnen. Euthanasie werd in 1973 voor het eerst gedoogd als het in de stervensfase werd uitgevoerd. Inmiddels is euthanasie, onder voorwaarden, ook toegestaan op mensen die daar niet om kunnen vragen, zoals mensen in coma, wilsonbekwame geestelijk gehandicapten en pasgeborenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Jan Mistrate Haarhuis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations