Advertisement

Jan van Zijl nieuwe voorzitter MBO-Raad

Nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

Jan van Zijl wordt de nieuwe voorzitter van de MBO Raad, de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De heer Van Zijl is op dit moment voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen, een advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Daarvoor was hij onder meer lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations