Advertisement

Recensies

Article
  • 45 Downloads

Samenvatting

Het werkboek EVV hoort bij het eerder verschenen studieboek De eerstverantwoordelijk verzorgende - onmisbaar in de zorg. Volgens de auteur biedt dit werkboek verdieping aan de leerstof van het studieboek en een link naar de beroepspraktijk. Ondanks de omvang van het boekje (48 pagina’s) begint de auteur met leestips- en strategieën. De vijf hoofdstukken, gebaseerd op het kwalificatieprofiel van de eerstverantwoordelijke verzorgende, hebben alle dezelfde heldere structuur waarin steeds een casus centraal staat. Aan deze casus worden (praktijkgerichte) opdrachten gekoppeld. Enkele voorbeelden: Ga voor jezelf na welke beroepscompetenties je al verworven hebt door je opleiding als verzorgende en je werkervaring. Welk rapportagesysteem gebruik je in je eigen werksituatie? Vind je dat dit voldoet? Met behulp van deze praktijkgerelateerde vragen wordt de doelgroep, (aankomend) Eerste Verantwoordelijke Verzorgenden en zorgcoördinatoren, aangesproken op reeds opgedane kennis en ervaring. Het boekje is middels de opdrachten inderdaad een werkboekje, waarmee op eenvoudige wijze praktische geoefend kan worden tijdens een cursus EVV voor verzorgenden. Prima cursusmateriaal ter aanvulling op het theorieboek dus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations