Advertisement

Tijdreizen: een gespreksgroep tussen jong en oud als onderwijsinstrument

 • Gerben Westerhof
 • Karen van Kordelaar
 • Astrid Vlak
 • Yolande Kuin
Article
 • 78 Downloads

Samenvatting

Als gevolg van de vergrijzing van de samenleving krijgen studenten gezondheidszorg in hun stage en latere beroep steeds meer te maken met ouderen. Omdat er buiten de familie maar weinig contact bestaat tussen jongeren en ouderen zijn studenten weinig vertrouwd met de belevingswereld van ouderen. Het gevaar bestaat dat zij ouderen op een stereotiepe manier tegemoet treden. De gespreksgroep Tijdreizen brengt studenten met ouderen in contact. Door het vertellen van verhalen over het eigen leven nemen jong en oud elkaar mee op reis door de tijd. Deelnemers ervaren dat er minder generatieverschillen zijn dan ze dachten en ze leren dat er grote diversiteit is binnen elke leeftijdsgroep. De gespreksgroep Tijdreizen kan aangeboden worden als onderdeel van een curriculum zorg en welzijn of als onderdeel van een stage.

Geraadpleegde literatuur

 1. American Psychological Association. Guidelines for psychological practice with older adults. American Psychologist (2004), 59, pp. 236-260.Google Scholar
 2. Beullens, J., Marcoen, A., Jaspaert, H., & Pelemans, W. Het beeld van ouderen bij geneeskundestudenten en de invloed van het medisch onderwijs. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, (1997), 28, pp. 178-83.Google Scholar
 3. Hagestad, G. O., & Uhlenberg, P. The social separation of old and young: A root of ageism. Journal of Social Issues, (2005), 61, pp. 343-360.Google Scholar
 4. Kite, M. E. & Johnson, B. T. Attitudes towards older and younger adults: A metaanalysis. Psychology and Aging, (1988), 3, 233-244.Google Scholar
 5. Kordelaar, K. van, & Stevens, N. Ondersteuningsgroepen. In A.M. Pot, Y. Kuin & M. T. Vink (Eds.), Handboek Ouderenpsychologie (pp. 293-300). Utrecht: Tijdstroom, 2007.Google Scholar
 6. Kordelaar, K. van, Vlak, A., Kuin, Y., & Westerhof, G. (2007). Tijdreizen: Een handleiding en werkboek voor intergenerationele gesprekken. Nijmegen: Centrum voor Psychogerontologie, Radboud Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 7. Kordelaar, K. van, & Westerhof, G. J. De stille generatie aan het woord. In E. Bohlmeijer, L. Mies, & G. J. Westerhof. (Eds.). De betekenis van levensverhalen (pp. 219-228). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.Google Scholar
 8. Pool, A., & Schumacher, J. HBO Competentieprofiel Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie. Utrecht NIZW, 2005.Google Scholar
 9. Versteegh, E., & Westerhof, G. J. Wederzijdse stereotypen van jongeren en ouderen en hun relatie met zelfbeeld en zelfwaardering. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, (2007), 38, 28-36.Google Scholar
 10. Walker, A., & Maltby, T. Ageing Europe. Buckingham: Open University Press, 1997.Google Scholar
 11. Westerhof, G. J., & Tulle, E. Meanings of ageing and old age: Discursive contexts, social attitudes and personal identities. In J. Bond, S. Peace, F. Dittmann-Kohli, & G. J. Westerhof (Eds.), Ageing in society (3rd Ed., pp. 235-254). London: Sage, 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Gerben Westerhof
  • 1
 • Karen van Kordelaar
  • 1
 • Astrid Vlak
  • 1
 • Yolande Kuin
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations