Advertisement

Meer kleur in de zorg

Interview met Amita Ramnarain van het Bureau SPV voor interculturele somatische en GGZ thuiszorg
  • Jan Mistrate Haarhuis
  • Henk Ritzen
Artikelen
  • 320 Downloads

Samenvatting

De kernwaarde van multiculturaliteit in de zorg is de mate waarin mensen in staat zijn elkaar te ontmoeten. Een ontmoeting tussen zorgvrager en zorgverlener is mogelijk als beiden ongeacht ras, religie, etniciteit of politieke overtuiging met elkaar blijven communiceren. Deze kernwaarde hanteert Amita Ramnarain, oprichtster en directeur van het bureau SPV te Hengelo. Amita is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (afgekort SPV) en volgde een opleiding interculturele verpleegkunde. Haar deskundigheid is niet alleen gestoeld op theoretische noties. Als Hindoestaanse heeft zij vele jaren als SPV’er vluchtelingen en migranten begeleid. Een specialist op het gebied van interculturele hulpverlening. In dit interview legt zij uit waarom interculturele hulpverlening belangrijk is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Jan Mistrate Haarhuis
    • 1
  • Henk Ritzen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations