Advertisement

Prinses Margriet Prijs voor Gerda de Weert

Nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

Gerda de Weert van woon-zorgcentrum Voor Anker uit Huizen heeft de Prinses Margriet Prijs gewonnen met het project ‘klantgericht ontbijt’. De prijs is bestemd voor mensen in de verpleging of verzorging die een bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations