Advertisement

Leren in de beroepspraktijk

Tools voor de ‘reflective practitioner’
  • Ingrid Dokter
Toolkit
  • 405 Downloads

Abstract

In deze toolkit wordt een hulpmiddel gepresenteerd dat docenten en praktijkopleiders kunnen gebruiken om na te gaan welke leervorderingen hun studenten van kwalificatieniveau 4 en 5 hebben bereikt. Reflectieformulieren zijn middelen om verpleegkundige nop te leiden als ‘reflective practitioners’.

Referenties

  1. Benner, P. (2006). Van beginner naar expert: excellentie en invloed in de verpleegkundige. Elsevier. Maarsen.Google Scholar
  2. Commissie kwalificatiestructuur (1996). Gekwalificeerd voor de toekomst. Ministerie van OCW en VWC. Zoetermeer/ Rijswijk.Google Scholar
  3. Landelijke regeling verpleegkundige vervolgopleiding. (2001). AVVV. Utrecht.Google Scholar
  4. Manneke, A. (1995). Leerlingbegeleiding in de gezondheidszorg. Nelissen.Google Scholar
  5. Pool, A. & Pool-Tromp (2001). Met het oog op de toekomst. NIZW.Google Scholar
  6. Poortman, C. (2007) Workplace learning processes in senior Secondary Vocational Education. UT Twente.Google Scholar
  7. Schön, D. (1987). Educating the reflective practitioner. Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations