Advertisement

Bbl’ers begeleiden vmbo’ers

  • Femke van den Berg
Van de werkvloer
  • 20 Downloads

Abstract

Sinds januari 2006 zetten het Meridiaan College (afdeling Stromenland, Amersfoort) en ROC Midden Nederland zich er gezamenlijk voor in hun leerlingen en studenten praktische ervaring te laten opdoen in de zorgsector. Dit doen ze door vmbo-leerlingen van de kadergerichte leerweg op de werkvloer te koppelen aan bbl’ers van niveau 3 (verzorgenden). Praktijkopleider Elsbet Verduijn (van Stichting Zeisterwoude Woon- en Zorgcentra): ‘Beiden leren daarvan, dus het mes snijdt aan twee kanten’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Femke van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations