Advertisement

Tekort aan leraren nijpend

Nieuws
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs neemt toe. Eind september stonden ruim vijfhonderd vacatures open die al vervuld hadden moeten zijn, tweehonderd meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het Regioplan Beleidsonderzoek van het ministerie van Onderwijs. In het onderwijs worden de meeste vacatures vervuld in de periode na de zomervakantie. De Arbeidsmarktbarometers Onderwijs bevestigen de cijfers. Vacatures staan ook langer open. Bovendien stappen leraren steeds sneller over naar een andere school, waardoor scholen de vacatures moeilijker intern kunnen vullen. Vooral in de vier grote steden en Almere is het tekort aan leraren groot.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations