Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 7, pp 253–256 | Cite as

E-learning in het Jeroen Bosch ziekenhuis

Van drie jaar experimenteren naar een praktijk van digitaal leren
  • Harrie van Vegchel
Artikelen
  • 135 Downloads

Samenvatting

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) zal bij de ondersteuning van opleidingstrajecten een steeds dominantere rol gaan spelen. E-learning is hiervan een heel goed voorbeeld. Verpleegkundigen omarmen deze manier van kennis eigen maken zoals een pilot-traject in het Jeroen Bosch Ziekenhuis aantoonde. Het door het Europees Sociaal Fonds gesubsidieerd project heeft op ICT-gebied zeer waardevolle lessen en ervaringen opgeleverd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Harrie van Vegchel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations