Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 6, pp 243–243 | Cite as

Carolien Sino, nieuw redactielid

Nieuws

Samenvatting

Sinds een aantal jaren heb ik mijn droombaan gerealiseerd! Met veel plezier werk ik namelijk als docent Verpleegkunde en teamleider van de middenfase aan de Hogeschool Utrecht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations