Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 5, pp 202–203 | Cite as

School en praktijk hand in hand

  • Hedwig Neggers
Symposiumverslag
  • 32 Downloads

Abstract

Competentiegericht leren slaat een brug tussen onderwijs en praktijk. Op het symposium Competentiegericht Leren en Opleiden in Roermond, georganiseerd door Zorginstellingenoverleg Opleidingen (Zoo) van Zorg aan Zet, de unit Gezondheidszorg en Welzijn van Gilde Opleidingen en de OVDB staken maar liefst 400 deelnemers hun licht op.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Hedwig Neggers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations