Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 5, pp 189–193 | Cite as

Ontwerp en evaluatie van een docentportfolio

 • Dineke Tigelaar
Artikelen
 • 57 Downloads

Samenvatting

Dit artikel doet verslag van een promotieonderzoek waarin een procedure werd ontwikkeld voor docentenbegeleiding en -beoordeling binnen de universiteit. Hierbij werd gebruik gemaakt van een portfolio: in feite een aangekleed CV dat allerlei materialen bevat zoals studentenoordelen, videofragmenten en eigen reflecties. Portfolio’s kunnen worden ingezet als reflectie-instrument om na te denken over het eigen functioneren én voor bevorderingsbeslissingen. Waardevol bleek vooral de combinatie van individueel reflecteren én daarover doorpraten met collega’s of een persoonlijke coach. Uitwisseling van gezichtspunten is tevens aanbeveling voor het toewerken naar bevorderingsbeslissingen.

Referenties

 1. Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32, 347-364.Google Scholar
 2. Davies, A., & LeMahieu, P. (2003). Assessment for learning: Reconsidering portfolios and research evidence. In M. Segers & F. Dochy & E. E. Cascallar (Eds.), Optimising new modes of assessment: In search of qualities and standards. Dordrecht/Boston/ London: Kluwer Academic Publishers.Google Scholar
 3. Edgerton, R., Hutchings, P., & Quinlan, K. (1991). The teaching portfolio: capturing the scholarship in teaching. Washington D.C.: AAHE.Google Scholar
 4. Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. (1989). Fourth generation evaluation. London Sage.Google Scholar
 5. Moss, P.M., Schutz, A.M. & Collins, K.M. (1998). An integrative approach to portfolio evaluation for teacher licensure. Journal of Personnel Evaluation in education, 12(2), 139-161.Google Scholar
 6. Seldin, P. (1991). The teaching portfolio: a practical guide to improved performance and promotion/tenure decisions. Bolton: MA: Anker.Google Scholar
 7. Snyder, J., Lippincott, A., & Bower, D. (1998). The inherent tensions in the multiple use of portfolios in teacher education. Teacher Education Quarterly, 25(1), 45-60.Google Scholar
 8. Tigelaar, E.H., Dolmans, D.H.J.M., Wolfhagen, H.A.P., & Van der Vleuten, C.P.M. (2004). The development and validation of a framework for teaching competencies in higher education. Higher Education, 48, 253-268.Google Scholar
 9. Tigelaar, E.H, Dolmans, D.H.J.M., Wolfhagen, H.A.P. & Van der Vleuten, C.P.M. (2005). Quality issues in judging portfolios: implications for organizing teaching portfolio assessment procedures. Studies in Higher Education, 30(5), 595-610.Google Scholar
 10. Van den Akker, J. (1999). Principles and methods of development research. In J. Van den Akker & R. B. Branch & K. L. Gustafson & N. M. Nieveen & T. Plomp (Eds.), Design approaches and tools in education and training (pp. 1-14). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.Google Scholar
 11. Wolf, K., & Dietz, M. (1998). Teaching portfolios; Purposes and Possibilities. Teacher Education Quarterly, 25(1), 9-22.Google Scholar
 12. Zeichner, K., & Wray, S. (2001). The teaching portfolio in US teacher education programs: what we know and what we need to know. Teaching and Teacher Education, 17, 613-621.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Dineke Tigelaar
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations