Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 5, pp 178–182 | Cite as

Een ruimer perspectief voor opleiders in de gezondheidszorg

 • Thijs Lemmen
 • Marlies van Winkelhof
Artikelen
 • 55 Downloads

Samenvatting

Lange tijd was de Lerarenopleiding Verpleegkunde (LOV) de vaste leerroute voor opleiders in de Gezondheidszorg. Sinds september 2005 wordt deze opleiding niet langer aangeboden. In dit artikel leggen we uit wat de redenen hiervoor zijn. Vervolgens beschrijven we de nieuwe leerroute: de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW). Deze opleiding wordt bij verschillende hogescholen aangeboden. In dit artikel beperken wij ons tot de LGW zoals deze bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt verzorgd. We gaan in op de mogelijkheden en beperkingen bij de vormgeving van deze nieuwe opleiding en op de onderwijsdidactische en vakinhoudelijke keuzes die hierbij zijn gemaakt. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe opleiding de horizon van opleiders in de zorg verruimt.

Literatuur

 1. SBL (Stichting Bekwaamheidseisen Leraren): Bekwaamheidseisen VO/BVE, 20 mei 2004.Google Scholar
 2. OVDB: Kwalificatiestructuur en eindtermen praktijkopleider 2003. Bunnik, oktober 2002Google Scholar
 3. LGW: Opleidingsstatuut Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn, intern document HAN, januari 2006.Google Scholar
 4. LGW: Opleidingsconcept Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn, intern document HAN, maart 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Thijs Lemmen
  • 1
 • Marlies van Winkelhof
 1. 1.

Personalised recommendations