Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 4, pp 167–167 | Cite as

Hallo ik ben uw e-coach

Immediate-coaching, een innovatieve manier van coachen Auteur: Bart Hisschemöller Uitgave van Scriptum Publishers, 175 pagina’s ISBN 90 5594 458 0 Prijs: _€19,95
Recensies
  • 57 Downloads

Samenvatting

‘De beste ideeën zijn vaak de eenvoudigste.’ Deze uitspraak van de auteur, zelf psychotherapeut en gebruiker van de immediate-coaching methode in zijn eigen bedrijf, kenmerkt zijn doel. Met dit boek wil hij laten zien dat coaching via de e-mail een snelle, effectieve en daarmee ook kostenbesparend methode van hulpverlening is, geschikt voor diverse doelgroepen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations