Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 4, pp 162–162 | Cite as

Goede loopbaanbegeleiding wapen tegen voortijdig schoolverlaten

Nieuws
  • 238 Downloads

Samenvatting

Margo Vliegenthart (voorzitter van het Platform Beroepsonderwijs, overhandigde het onderzoeksrapport ‘Over leerloopbanen en loopbaanleren’ aan de staatssecretaris van OCW. Het onderzoek maakt duidelijk dat goede loopbaanbegeleiding (in vmbo en mbo) op school en in de praktijk de loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit bevordert. Ook leidt het tot betere opleidingskeuzes, gemotiveerdere leerlingen en daardoor tot een vermindering van schooluitval. Het onderzoek heeft een helder beeld opgeleverd van de op dit moment meest effectieve aanpak van de integratie van loopbaanbegeleiding in het onderwijs.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations