Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 2, pp 41–41 | Cite as

UMCG beste OVDB leerbedrijf 2006

Nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

Van de 30.000 bij de OVDB geregistreerde leerbedrijven werden drie bedrijven genomineerd voor de prijs ‘Beste OVDB Leerbedrijf 2006’: het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Kring Apotheek De Vriendschap uit Emmen en Zorginstelling Vivent uit Den Bosch. Tijdens het OVDB-jaarcongres werd het UMCG uitgeroepen tot winnaar en Kring Apotheek de Vriendschap kreeg een eervolle vermelding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations