Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 1, pp 37–37 | Cite as

Verleiden tot leren in het werk

Nieuws
  • 50 Downloads

Samenvatting

Bij elke zorginstelling, mbo- of hbo-opleiding staat het onderwerp wel op de agenda: leren in het werk, werkgerelateerd leren, leren op de werkplek, leren in de praktijk. Bespiegelingen over de relatie tussen werken en leren gaan vaak ver terug in de tijd, tot mensenheugenis, want de combinatie werken - leren is zo oud als de mensheid. De relatie tussen werken en leren, en de waardering van die relatie, is aan veel veranderingen onderhevig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations