Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 30, Issue 1, pp 30–34 | Cite as

Relationele en inhoudelijke dimensie van regionale samenwerking

  • Tiny Wieberdink
  • Ben Hövels
Artikelen
  • 38 Downloads

Abstract

Dit is het laatste artikel van een vierluik over regionale samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en het beroepsonderwijs. Het eerste artikel verscheen in het mei-nummer van O&G en ging over het expliciteren van de vraag naar competenties vanuit de gehandicaptenzorg. Centraal daarin stond de constructie van instellingsprofielen en een regiocompetentieprofiel als vertrekpunt voor samenwerking tussen gehandicaptenzorg en beroepsonderwijs in de regio. In het tweede artikel - verschenen in het septembernummer van O&G - is specifiek ingegaan op de wijze waarop de gehandicaptenzorg en het beroepsonderwijs in de regio Arnhem-Nijmegen via het project ‘Doorlichten en verbeteren’ vorm en inhoud geven aan die samenwerking. Het derde artikel - zie het oktobernummer van O&G - maakt duidelijk dat de samenwerking zich niet beperkt tot de regio Arnhem-Nijmegen. Het laat zien dat inmiddels in een groot aantal regio’s initiatieven zijn ontwikkeld ter versterking van de samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en het beroepsonderwijs.

Geciteerde literatuur

  1. Hövels, B., P. den Boer en A. Klaeijsen (2006), Bedrijven over hun contacten met beroepsonderwijs in de regio, ’s Hertogenbosch: CINOP (in druk).Google Scholar
  2. Hövels, B. (2005), Ken je partner: bedrijven over hun relatie met het beroepsonderwijs, in: MESO magazine, oktober 2005.Google Scholar
  3. Hövels, B. en T. Eimers (2005), Lerende regio Arnhem e.o.: balanceren op resultaat, Nijmegen: KBA.Google Scholar
  4. Wieberdink, R. (2006), Eindrapportage werken aan leren, afronding en verankering, Utrecht/Bunnik: VGN/OVDB.Google Scholar
  5. Wieringen A. Van (1984), Alleen is erger; over de dynamiek van de betrekkingen tussen onderwijs en arbeid, in: J. Branger e.a. ( red), Onderwijsbeleid in Nederland, Leuven/Amersfoort.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations