Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 29, Issue 7, pp 248–248 | Cite as

Europees akkoord over toekomst beroepsonderwijs

Nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

De ministers van Onderwijs van 32 Europese landen hebben afspraken gemaakt over het beter vergelijkbaar maken van diploma's in het beroepsonderwijs. Met ingang van 2010 moet de erkenning een feit zijn. Het gaat absoluut niet om de gelijkschakeling van opleidingen, maar wel om het kunnen vergelijken van kwalificaties en diploma's. Zo kunnen werkgevers werknemers met een buitenlands diploma beter beoordelen. Studenten kunnen ook in andere landen deelopleidingen volgen, met een meerwaarde voor het diploma.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations