Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 29, Issue 6, pp 237–237 | Cite as

Landelijke kaart almanak beroepsonderwijs

Nieuws
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het Platform beroepsonderwijs (www.hetplatformberoepsonderw ijs.nl) biedt een landkaart van de landelijke verspreiding van samenwerkingsverbanden, sleutelfiguren en organisaties in het beroepsonderwijs. HPBO wil decanen met deze dienst helpen om zich aan te sluiten bij regionale initiatieven die de doorstroming in het beroepsonderwijs verbeteren. Als u een samenwerkingsverband in uw regio mist, mail dan naar info@hpbo.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations