Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 29, Issue 5, pp 187–188 | Cite as

Hora est!

Gesprek met Henk Ritzen over zinvolle leerwegen
  • Ans Grotendorst
Artikelen
  • 15 Downloads

Abstract

Op 31 januari jl. promoveerde Henk Ritzen aan de Radboud Universiteit (voorheen: Katholieke Universiteit) Nijmegen, op een onderzoek naar innovatieve leeromgevingen voor ROC-leerlingen van kwalificatieniveaus 1 en 2. Henk is senior beleidsmedewerker van de beleidseenheid Onderwijs en Kwaliteitszorg van het ROC van Twente en hoofdredacteur van het prachtige vakblad Onderwijs & gezondheidszorg.

Literatuur

  1. Ritzen, Henk (2004): Zinvolle Leerwegen. Actieonderzoek naar innovatieve leeromgevingen voor ROC-leerlingen van kwalificatieniveaus 1 en 2. Soest: uitgeverij NelissenGoogle Scholar
  2. Wenger, E. (1998): Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge: University PressGoogle Scholar
  3. Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W.M. (2002): Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Boston: Harvard Business School Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Ans Grotendorst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations