Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 29, Issue 4, pp 141–145 | Cite as

Kenniscreatie in communities of practice

Vliegwiel voor lerende organisaties?
 • Marc Coenders
Artikelen
 • 135 Downloads

Abstract

Veel organisaties in de gezondheidszorg streven ernaar een lerende organisatie te zijn. Zoek op internet met de trefwoorden ‘ziekenhuis+missie+lerende organisatie’ en een eerste bewijs daarvoor is geleverd. Voeg daarbij het feit dat ook veel scholen in het beroepsonderwijs een lerende organisatie willen worden en de gezondheidszorg kan niet anders dan een krachtige leeromgeving zijn. Of is de praktijk weerbarstiger? In dit artikel wordt het perspectief van communities of practice (CoP’s) verkend in relatie tot kennisontwikkeling én praktijkontwikkeling.

Referenties

 1. Bohm, D. (1996). On Dialogue (edited by L. Nichol). New York, Routledge.Google Scholar
 2. Bood, R.P., en Coenders, M.J.J. (2004). Communities of Practice: Bronnen van Inspiratie. Utrecht: Lemma.Google Scholar
 3. Breebaart W.J. en J.A.T.M. Geurts, F.J.M. Meijers (2004) Beroepsonderwijs: van opleidingenfabriek naar loopbaancentrum. Haagse Hogeschool.Google Scholar
 4. Coenders, M.J.J. en M.F. De Laat (2003). COP’s zijn een kans om strategische HRD vorm te geven; interview met Etienne Wenger. In HRD Thema. Jrg. 4, no. 4.Google Scholar
 5. Geurts, J. (2005). De innovatieparadox in het beroepsonderwijs. http://www.kiknwh. nl/nieuws/documents/Innovatieparadoxberoepsonderwijs_000.doc
 6. Sanden, J.van der (2004). Ergens goed in worden: een leerpsychologische analyse. In HRD Thema. Jrg. 5, no. 3.Google Scholar
 7. Snowden, D. (2002). Complex acts of knowing: paradox and descriptive self-awareness. In Journal of Knowledge Management. Vol. 6, No. 2, p. 100-111.Google Scholar
 8. Wierdsma A. en J. Swieringa (2002). Lerend Organiseren: Als meer van hetzelfde niet helpt. Groningen: Stenfert Kroese.Google Scholar
 9. Wenger, E., R. McDermott & W.M. Snyder (2002). Cultivating Communities of Practice - A Guide to Managing Knowledge. Boston, MA, Harvard Business School Press.Google Scholar
 10. Wenger, E. (2004). Learning for a small planet: a research agenda. http://www.ewenger.com/research/researchplandownload.htm

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Marc Coenders
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations