Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 29, Issue 4, pp 113–113 | Cite as

Visie op examinering

Nieuws
  • 9 Downloads

Samenvatting

De BVE-Raad en de AOC-Raad dragen in een notitie met bovenstaande titel hun visie op examinering uit. Afnemers van onderwijs moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van examinering omdat het civiel effect van het diploma hiermee sterk samenhangt. Met dit document wil men een eerste stap zetten in het meedenken met KCE over de externe borging van competentiegericht onderwijs. Ook dient dit document als uitgangspunt voor de discussie met externe partijen. Aanleidingen voor het verschijnen van deze notitie zijn de invoering van competentiegericht leren en opleiden, de nieuwe kwalificatiestructuur en de regio aan zet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations