Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 29, Issue 2, pp 65–66 | Cite as

Anders leren op de werkplek: de praktijk aan zet

  • Famke Derksen
Artikelen
  • 71 Downloads

Abstract

Op 6 oktober 2005 opende Angela Groothuizen het derde jaarcongres van de OVDB, kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren gezondheidszorg, welzijn, sport en dienstverlening, in hotel Figi te Zeist. Het thema van dit jaar was: ‘Anders leren op de werkplek – De praktijk aan zet.’ Een nieuwe vorm van het congres waarin workshops centraal stonden en vele interessante sprekers zorgden voor een drukbezochte en succesvolle bijeenkomst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Famke Derksen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations