Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 29, Issue 1, pp 33–33 | Cite as

Nieuws

Nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

Zoals aangekondigd tijdens de Algemene vergadering van 29 september 2005, heeft de Bve Raad uitgebreid gesproken met het KwaliteitsCentrum Examinering KGE) over de werkwijze van KCE in het school jaar 2005-2006. In de aanloop naar nieuwe standaarden en een nieuwe werkwijze heeft KCE op 10 oktober 2005 een hoor zitting georganiseerd voor zijn stakeholders. Hoewel de aanwezigen het erover eens waren dat KCE het huidige school jaar zou moeten besteden aan een nadere uitwerking van de nieuwe werkwijze volgens een zorgvuldige implementatiestrategie, is hiervan in de concept-uitwerking werkwijze 2005-2006 van XCE nog te weinig terug te vinden. l)e Bve Raad heeft het bestuur van XCE hierover een brief gestuurd. Naar aanleiding van deze brief heeft vervolgens uitgebreid tussentijds bestuurlijk overleg plaatsgevonden, hetgeen lijkt te leiden tot het volgende voorstel van XCE aan 0GW.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations