Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 29, Issue 1, pp 5–11 | Cite as

Naar taalontwikkelend beroepsonderwijs!

 • Ilse Hoffman
 • Annelies Riteco
Artikelen

Abstract

Taalontwikkeling speelt in elke leersituatie een rol. Hoe kun je als docent de taalontwikkeling van studenten stimuleren? In het project ‘taalpilot’ bij ROC Midden Nederland zochten docenten verpleegkunde naar een taalgerichte didactische aanpak. Taal raakt alle facetten van het leren. Uit de ‘taalpilot’ blijkt dat docenten hun studenten meer ruimte geven tot reflectie. Wat ging er aan deze veranderingen vooraf? Daarover leest u meer in dit verslag van het project Naar taalontwikkelend beroepsonderwijs.

Literatuurlijst

 1. Dieleman, A. (2004). De tentakels van het competentiedenken, septembernummer VernieuwingGoogle Scholar
 2. Ebbens, S., S.Ettekoven, J. van Rooijen (1996). Samenwerkend leren, Praktijkboek, Wolters-Noordhoff GroningenGoogle Scholar
 3. Kolb, David A., (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Englewood Cliffs, NJ, (Prentice Hall)Google Scholar
 4. Korthagen, F. (1998). Leraren leren leren, realistisch opleidingsonderwijs, geïnspireerd door Ph. A. Kohnstamm,Amsterdam: Amsterdam University PressGoogle Scholar
 5. Melief, K, A. Tigchelaar, F. Korthagen, B.Koster (2002). Leren van lesgeven, Soest, Nelissen -Neuvel, J e.a. (2004). Nederlands in het middelbaar beroepsonderwijs. Een verkenend onderzoek naar het onderwijsaanbod Nederlands en de taalvaardigheid van de leerlingen, Cinop, ’s-HertogenboschGoogle Scholar
 6. Vygotski, L.S. (1996). Cultuur en ontwikkeling. Samenstelling René van der Veer, Boom, AmsterdamGoogle Scholar
 7. Wierdsma, A.F.M en J. Swieringa (2002). Lerend organiseren. Als meer van hetzelfde niet helpt. Groningen, Stenfert Kroese, (Kwalitatieve studies)Google Scholar
 8. Eerde, D. van, Hajer, M., Koole, T., & Prenger, J. (2002). Betekenisconstructie in de wiskundeles. De samenhang tussen interactief wiskunde-en taalonderwijs, Pedagogiek 22Google Scholar
 9. Elbers, E. (2002). Interculturele pedagogiek: een verkenning, Utrecht: CERES/Alge-mene Sociale Wetenschappen, 2, 134-147Google Scholar
 10. Hajer, M. (1996), Leren in een tweede taal. Interactie in vakonderwijs aan een meertalige mavo-klas, Groningen: Wolters NoordhoffGoogle Scholar
 11. Riteco, A (2004). Doen en denken van vakdocenten in het middelbaar beroepsonderwijs, Utrecht: Hogeschool van Utrecht (onderzoeksverslag)Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Ilse Hoffman
  • 1
 • Annelies Riteco
 1. 1.

Personalised recommendations