Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 28, Issue 1, pp 249–249 | Cite as

Innovatiearrangementen en regioportretten

Nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

De beoordelingscommissie heeft 21 aanvragen voor subsidie positief beoordeeld. Het innovatiearrangement beroepsonderwijs wordt de komende jaren gecontinueerd en uitgebreid. Het Kabinet wil de samenwerking beroepsonderwijs/ bedrijfsleven verder stimuleren en het beroepsonderwijs het vermogen geven om zich verder te vernieuwen en te versterken. Voor de komende jaren zijn hiervoor extra middelen vrijgemaakt. In 2004 wordt nogmaals 10 miljoen geïnvesteerd. In 2005 loopt dit bedrag op naar 15 miljoen euro en in 2006 tenslotte wordt 20 miljoen euro voor de versterking van het beroepsonderwijs vrijgemaakt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations