Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 28, Issue 3, pp 208–209 | Cite as

Recensies

Boeken
  • 31 Downloads

Samenvatting

Ook in de gezondheidszorg krijgen we steeds vaker te maken agressief gedrag, soms met erg vervelende gevolgen. En we winden ons er vreselijk over op: ‘Waar halen ze het lef vandaan?’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations