Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 28, Issue 4, pp 167–168 | Cite as

Recensie

Interactief

Samenvatting

Leren op de werkplek is momenteel hoogst actueel. Dit themanummer van Onderwijs & gezondheidszorg sluit hierbij aan. Het onderwerp houdt betrokkenen in arbeidsorganisatie, in het beroepsonderwijs en in de wetenschap bezig. In het recent verschenen boek Leren op de werkplek wordt dit thema op een heldere en uitgebreide wijze beschreven

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations