Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 28, Issue 5, pp 90–93 | Cite as

Waartoe leidt de weg?

Naar een competentiegerichte kwalificatiestructuur V&V
 • Annelies Bannink
Artikel
 • 56 Downloads

Abstract

In het middelbaar beroepsonderwijs zindert het van de geluiden en activiteiten rond de competentiegerichte invulling van het onderwijs. Veel ROC's zijn al begonnen met het vertalen van eindtermen naar beroepscompetenties. Maar hoe komt een competentiegerichte kwalificatiestructuur eigenlijk tot stand, waarop is hij gebaseerd en wat zijn de gevolgen voor het onderwijs in de verpleging en verzorging? In dit artikel achtergronden en uitgangspunten van de competentiegerichte kwalificatiestructuur Verpleging en verzorging.

Literatuur

 1. Feiten over verpleegkundige en verzorgende beroepen in Nederland, Verweij-Jonker Instituut, Utrecht, 2004Google Scholar
 2. Toekomstverkenning t.b.v. een beroepenstructuur Zorg en welzijn, Dr. K. van Vliet e.a., Verweij-Jonker Instituut, Utrecht, 2004Google Scholar
 3. Herontwerp Kwalificatiestructuur Verpleging en Verzorging, Communicatie-document Bestuurscommissie V&V van de OVDB, versie 1.0, A. Grotendorst, A. Bannink, OVDB, Bunnik 2004 (CONCEPT)Google Scholar
 4. Gekwalificeerd voor de toekomst, Eindrapport Commissie Kwalificatiestructuur, Rijswijk, juni 1996Google Scholar
 5. Ruimte maken en benutten, Paul den Boer, Kenniscentrum Beroepsonderwijs-Arbeidsmarkt, Nijmegen, 2004Google Scholar
 6. Beroepsprofiel van de Verpleegkundige, E. Leistra e.a. NIZW, Utrecht, 1999Google Scholar
 7. Beroepsprofiel van Helpenden en Verzorgenden, J. van de Haterd e.a., NIZW, Utrecht, 2000Google Scholar
 8. Organisatie en inrichting van het onderwijs, Addendum op het referentiekader, Ministeries VWS en OC&W, Den Haag, 1996Google Scholar
 9. Convenant ‘Aan de slag’, COLO, BVE-raad en Paepon, oktober, 2003Google Scholar
 10. Met het oog op de toekomst, A. Pool en C. Pool-Tromp, NIZW, Utrecht, 2001Google Scholar
 11. Nieuwe kwalificatiestructuur: opleiden tot vakmanschap en burgerzin, in ‘Procesmanagement Kwalificatiestructuur, COLO, mei 2004Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Annelies Bannink
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations