Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 28, Issue 6, pp 79–79 | Cite as

Recensie

Interactief
  • 57 Downloads

Samenvatting

Doen wat werkt! biedt praktische informatie over gezondheidsvoorlichting aan groepen door verpleegkundigen. Het accent ligt op voorlichtingssituaties die verpleegkundigen (vrijwel) allemaal tegenkomen. Ook wanneer zij de gezondheidsvoorlichting niet zelf opzetten, is het goed te weten hoe deze tot stand komt. Zij zijn immers een schakel in de keten van ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijstelling. In dit boek komt de systematiek van voorlichting aan de orde. De theorie wordt beknopt besproken. De auteurs hebben gekozen voor een praktische insteek. Er zijn programmavoorbeelden, evaluatieformulieren en checklistst opgenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations