Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 28, Issue 6, pp 47–54 | Cite as

Het ontwerp van een leertraject in samenspraak

Naar een leertraject vraaggerichte zorg op basis van het ‘acht velden model’ van Kessels
 • Tineke Schoot
 • Jeanny Engels
 • Louk Hollands
 • Luc de Witte
Artikel
 • 218 Downloads

Abstract

Iedereen praat erover, maar niemand weet precies hoe het moet: ‘vraaggerichte zorg’. In dit artikel wordt het ontwerp van een leertraject vraaggerichte zorg voor verplegenden en verzorgenden in de praktijk beschreven. Het ontwerp vond plaats op basis van het ‘acht velden model’ van Kessels (1996). Dit is een samenhangend model voor ontwerp en evaluatie van leertrajecten dat beoogt in nauwe samenwerking met centrale belanghebbenden invulling te geven aan leren. In dit geval vond het ontwerp plaats in samenspraak met cliënten, vertegenwoordigers van cliëntenraden, zorgverleners en management van vier zorgorganisaties. Tevens werden vertegenwoordigers van relevante koepelorganisaties betrokken bij de validering van het ontwerp. Aan het ontwerp van het leertraject was een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld.

Literatuur

 1. Auer, C., Ed. (1994). Opleiders in Organisaties, Capita Selecta. Professionals en opleiden: een begripsafbakening. Deventer, Kluwer Bedrijfswetenschappen.Google Scholar
 2. Bolhuis, S. (2001). Leren en veranderen bij volwassenen. Bussum, Coutinho.Google Scholar
 3. Dochy, F., L. Heylen, et al. (2002). Assessment in het onderwijs: nieuwe toetsvormen en examinering in studentgericht onderwijs en competentiegericht onderwijs. Utrecht, Lemma.Google Scholar
 4. Jutte, C. & L. Kruyt (1999). ‘Professionals kun je niet trainen.’ Gids voor personeelsmanagement jaargang 78, nr 9, p21-25Google Scholar
 5. Kessels, J. W. M. (1996). Succesvol ontwerpen: curriculumconsistentie in opleidingen. Deventer,, Kluwer Bedrijfswetenschappen Enschede.Google Scholar
 6. Koning, de, J. (2002). ‘Een goede leeromgeving, Vraaggestuurd werken bij Stichting de Bollenstreek.’ Markant 14 p. 14-17.Google Scholar
 7. Kraan, van der, W. G. M. (2001). Vraaggericht en vraaggestuurd. Een literatuurstudie naar vraaggerichtheid en vraagsturing in de gezondheidszorg. Den Haag, ZonMw.Google Scholar
 8. Pool, A., C. Pool-Tromp, et al. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van HBO-Verpleegkundigen. Utrecht, NIZW.Google Scholar
 9. Rijckmans, M. J. M., H. F. I. Garretsen, et al. (2002). ‘Vraaggerichtheid en vraagsturing. Een poging tot conceptuele verheldering.’ Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg 80: 388-392.Google Scholar
 10. Schoot, C. M., I. M. Proot, et al. (2004). ‘Recognition of cliënt values as a basis for tailored care: the view of Dutch expert patients and family caregivers.’ Submitted for publication.Google Scholar
 11. Project ‘Scholing in de richting van de vraag: verzorging en verpleging vanuit patientenperspectief’ versie 130103Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Tineke Schoot
  • 1
 • Jeanny Engels
 • Louk Hollands
 • Luc de Witte
 1. 1.

Personalised recommendations