Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 28, Issue 7, pp 39–40 | Cite as

Recensies

Interactief
  • 71 Downloads

Samenvatting

Het in de praktijk en op opleidingen HBO-V gebruikte boek Gezondheidsvoorlichting en preventie is ingrijpend gewijzigd en nu uit twee delen opgebouwd. Aan de hand van epidemiologische gegevens, indicatoren en beleid wordt in het eerste deel de gezondheidstoestand van de bevolking in kaart gebracht. Deel twee handelt over het bevorderen van de volksgezondheid door middel van voorlichting en preventie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations