Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 27, Issue 3, pp 161–167 | Cite as

Individuele professionalisering van verpleegkundigen

Aandacht voor dit proces in hogescholen en regionale opleidingscentra in beeld gebracht
 • M. Speet
 • A.L. Francke
Artikel
 • 622 Downloads

Abstract

De beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging NU’91 wil verpleegkundigen ondersteunen bij hun individuele professionalisering. Want hoewel professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep als collectiviteit steeds meer vorm begint te krijgen, betekent dat nog niet dat verpleegkundigen zich op individueel niveau hebben geprofessionaliseerd. Tijd voor een nadere beschouwing.

Literatuur

 1. Arend, A.J.G. van der. Literatuurstudie met betrekking tot een definiëring van het begrip ‘individuele professionalisering van de verpleegkunde’. Notitie ten behoeve van de Nieuwe Unie '91. Maastricht, 2001.Google Scholar
 2. Eindrapport commissie kwalificatiestructuur. Gekwalificeerd voor de toekomst. Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zoetermeer/Rijswijk: 1996.Google Scholar
 3. Leistra, E., Liefhebber, S., Geomini, M., & Hens, H. Beroepsprofiel van verpleegkundigen. Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en Landelijk Centrum Verpleging en verzorging. Elsevier/De Tijdstroom. Maarssen: 1999.Google Scholar
 4. Pool, A., Pool-Tromp, C., Veltman-van Vugt, F., & Vogel, S. Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van hbo-verpleegkundigen. Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Utrecht: 2001.Google Scholar
 5. Vakinhoudelijke raad Nieuwe Unie '91. Advies met betrekking tot de individuele professionalisering van de verpleegkunde. Advies van de Vakinhoudelijke Raad aan de Kernraad van NU’91. Nieuwe Unie '91, Utrecht: 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • M. Speet
  • 1
 • A.L. Francke
 1. 1.

Personalised recommendations