Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 27, Issue 4, pp 130–131 | Cite as

Werkconferentie ‘Aansluiting vmbo-mbo zorg’ zeer inspirerend

  • Jan Mistrate Haarhuis
Onderwijs actueel
  • 11 Downloads

Abstract

In opdracht van de Achterbancommissie V & V (BVE raad) is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van een werkmap met instrumenten voor aansluiting Bedrijfstakgroep Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn, Verzorging en Verpleging en vmbo-mbo. Op 23 januari j.l. is deze map uitgereikt aan de bezoekers van de werkconferentie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Jan Mistrate Haarhuis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations