Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 27, Issue 4, pp 113–113 | Cite as

Nieuws over de kwalificatie praktijkopleider

Nieuws
  • 5 Downloads

Samenvatting

BUNNIK - De adviescommissie, ACOA, heeft positief geadviseerd aan het Ministerie van OC&W voor het opstellen van de vernieuwde kwalificatiestructuur voor Praktijkopleider. Dit betekent dat in september 2003 deze vernieuwde kwalificatie van start gaat. Maar voor dit zover is, moet er nog veel gebeuren. Om alle betrokken partijen op de hoogte te houden van alle veranderingen, verspreidt de OVDB een informatiebulletin.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations