Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 27, Issue 5, pp 85–88 | Cite as

Loopbaanwensen in de zorg vooral gericht op specialisatie

  • Paul den Boer
  • Ben Hövels
Onderzoek
  • 114 Downloads

Abstract

De afgelopen jaren hebben veel zorginstellingen de gevolgen ondervonden van de schaarste op de arbeidsmarkt: moeilijk vervulbare vacatures, onderbezetting en werkdruk, een hoog verloop. In het personeelsbeleid van instellingen staat, naast het vinden van nieuwe medewerkers, ook het binden van werknemers steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het besef groeit dat het bieden van voldoende ontplooiingsmogelijkheden van groot belang is om gemotiveerd personeel voor de instelling en de branche te behouden. Maar welke ontplooiingsbehoeften hebben werknemers eigenlijk? In hoeverre zijn de beschikbare leer- en loopbaanmogelijkheden daarop afgestemd en zijn er mogelijkheden om deze aansluiting te verbeteren? Worden de bestaande mogelijkheden in de instellingen wel voldoende benut? Om deze vragen te beantwoorden zijn ruim 500 werknemers en 80 leidinggevenden in acht zorginstellingen schriftelijk ondervraagd.

Literatuur

  1. Boer, P. den en Ben Hövels (2001), Benutting van competenties in de zorg- en welzijnssector, OSA-publicatie ZW15, Tilburg: OSA.Google Scholar
  2. Boer, P. den en Ben Hövels (2003), Leer- en loopbaanmogelijkheden in de zorgsector, OSA-publicatie ZW41, Tilburg: OSA.Google Scholar
  3. Eggert, J., P. den Boer en J. Frietman (2002), Carrière in de ouderenzorg. Doorstroommogelijkheden voor verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg, Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.Google Scholar
  4. Hingstman, L., R. Kenens, W. van der Windt, H. Talma, H. Meihuizen en A. de Voogd-Hamelink (2001), Rapportage arbeidsmarkt zorg en welzijn 2001. Hoofdrapport, Tilburg: OSA.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations