Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 27, Issue 6, pp 45–49 | Cite as

Palliatieve zorg in het HBO-V-curriculum

 • Maian Adriaansen
 • Yvonne van der Wiel
 • Marianne Kamphuis
Artikel
 • 406 Downloads

Abstract

In Nederland zijn er enkele jaren geleden door de toenmalige Minister van VWS in een zestal regio's zogenoemde Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg (COPZ) opgericht, met als doel de palliatieve zorg te bevorderen en een duidelijke plaats te geven binnen de gezondheidszorg. Een onderdeel daarvan was deskundigheidsbevordering van professionals op alle niveaus die betrokken zijn bij palliatieve zorgverlening, van verzorgenden tot medisch specialisten. Het doel was om door middel van scholing op verschillende niveaus de deskundigheid van de betrokken hulpverleners te verbeteren ter bevordering van de kwaliteit van palliatieve zorg in het algemeen.

Enkele jaren geleden is er via het COPZ Nijmegen een project gestart met als doel een curriculum palliatieve zorgverlening voor de HBO-V te ontwerpen. Dit project is uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De auteurs doen in deze bijdrage verslag.

Literatuur

 1. Adriaansen, M.J.M., Achterberg, T. van (2003). A test instrument for palliative care. International Journal of Nursing Studies (geaccepteerd voor publicatie).Google Scholar
 2. Cooke, M. (1996) Nursing students’ perceptions of difficult or challenging clinical situations. Journal of Advanced Nursing, 24, 1281-1287.Google Scholar
 3. Degner, L.F., C.M. Gow, L.A. Thompson (1991). Critical Nursing Behaviors in care for the dying. Cancer Nursing, 14 (5), 246-253.Google Scholar
 4. Francke, A.L. (1996). Continuing pain education: the impact on nursing practice. Proefschrift Maastricht.Google Scholar
 5. Jordan, S.J. (2000). Educational input and patient outcomes: exploring the gap. Journal of Advanced Nursing, 31 (2) 461-471.Google Scholar
 6. Kaye, J.M., Loscalzo, G. (1998). Learning to Care for Dying Patients. J. Cancer Educ. 13, 52-57.Google Scholar
 7. Korthagen, F., Koster, B., Melief, K., Tigchelaar, A. (2002). Docenten leren reflecteren. Nelissen, Baarn.Google Scholar
 8. Lugton, J., Kindlen, M. (1999). Palliative Care. The Nursing Role. Churchill Livingstone, Edinburgh.Google Scholar
 9. Palliatieve zorg in het HBO-V Curriculum (2003). CD-rom. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Google Scholar
 10. Persoon, A., C.M.A. Frederiks (1999). Behoefte aan bijscholing oncologie in de wijkverpleging. Rapport KUN/Vakgroep HSV/Verplegingswetenschap Nijmegen.Google Scholar
 11. Pool, A., Pool-Tromp, C., Veltman-Van Vught, F., Vogel, S. (2001). Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van HBO-verpleegkundigen. NIZW, Utrecht.Google Scholar
 12. Schepper, A.M.E. de, A.L. Francke en H. Huijer Abu-Saad (1994). Onmachtsgevoelens bij pijn. Een kwalitatief onderzoek naar onmachtsgevoelens van wijkverpleegkundigen in de zorg voor kankerpatiënten met pijn. Verpleegkunde, nr. 2, 59-70.Google Scholar
 13. Veer, A.J.E., Francke, A.L., Poortvliet, E.P. (2003). Zorg rond het levenseinde vooral geestelijk belastend. TvZ 113, nr 5, 42-43.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • Maian Adriaansen
  • 1
 • Yvonne van der Wiel
 • Marianne Kamphuis
 1. 1.

Personalised recommendations